Димо Гроздев, експерт защита на лични данни пред FN: Нов европейски регламент слага край на ксерокопията на личната карта

С въвеждането на новия регламент за защита на личните данни – GDPR, от 25 май тази година затягат контрола върху ксерокопирането на личната ни карта. Копие ще имат право да взимат само оторизирани институции. Как новият регламент защитава правата ни, разговор с Димо Гроздев, старши консултант FIDS, EY Bulgaria.

Регламентът има по-ниска защита към лица, които са направили престъпление, води се разследване срещу тях или информацията засяга националната ни сигурност.

Как новият регламент ще ни защитава срещу злоупотреби с личните данни?

Регламентът защитава потребителите. Въвежда цялостна система, която да е валидна за всички страни. Система, която да се грижи за нашите лични данни.

Най-често предоставяме лични данни, като ни се ксерокопира личната карта? Това ще спре ли и кой ще има право да прави това, и кой не?

Регламентът определя кой точно може да ксерокопира лична карта. Дефинира и къде можете да доставяте лични данни, и къде не. Например в Закона за мерките срещу изпиране на пари, който е един от предпоставките да се изисква копие по новия регламент. В закона е описано, че ксерокопие ще можe да се прави на лица, извършващи операция или сделка на стойност над 30 хиляди лв. или тяхната равностойност в чужда валута. Кодексът за застраховането също описва сделки, при които ще може да се ксерокопира документа ни, ако брутният размер на вноските по застрахователния договор за една година е 2000 лв. или над тази сума, или сумата е еднократна и е в размер 5000 лв. или повече.

Какво се случва с компаниите за бързи кредити, които понякога единственото условие е ксерокопие на лична карта, за да отпуснат заем? Те ще имат ли право да ксерокопират картите ни?

Според всички налични закони за небанковите институции си остава изискването да се идентифицират с лична карта, но остава отворен въпросъта дали имат право да преснимат личната карта. В момента се казва лицето се идентифицира с лична карта или със снемане на копие от нея, но снемане на копие може и да значи преписване на данните, а не ксерокопие.

Има такава практика и при хотелиерите и туроператорите. Те ксерокопират личната карта. Това законно ли е?

Хотелиерите ще трябва да правят точно това – снемане на данни, а не да преснимат личната ни карта при нанасяне в хотел. Същото важи за туроператорите и мобилните оператори. Всички тези компании могат да използват електронни четци за личната карта. Идеята на регламента е не да се усложни бизнесът, а да се предпази потребителят, тъй като с едно ксерокопие на личната ви карта може да се направят много измами.

При хотелиерите дори искат да оставите личната си карта. Това е незаконно, незаконно е да ви я поискат, незаконно е вие да я дадете. Това е неправилна практика и към настоящия момент. Те са задължени да ви идентифицират, но тях ги интересува имена, адрес и ЕГН. Другата информация цвят на очите, ръст са по точно биометрични данни и не могат да ви ги вземат.

С ЕГН могат да се получат много данни за едно лице – здравен и осигурителен статус, например. Ще има ли ограничения в новия регламент?

Трябва да се ограничи случайното намиране на ЕГН и да не се злоупотребява с него. Той не трябва да дава прекалено много данни за нас. Трябва и друг идентификатор. Новият регламент ни дава право да оттеглим съгласието си за ползване на данните ни по всяко време, което означава, че дори да сме се съгласили с декларация да ни използват данните, можем по всяко време да поискаме да ни ги заличат.

 

 

 

 

- реклама -