БНБ

Димитър Радев: БНБ работи за намаляване на лошите кредити в банковата система

Централната банка на България обсъжда мерки за намаляване на нивото на необслужваните кредити, което спада, но все още е тежест за добре капитализирания банков сектор на страната, каза управителят Димитър Радев.

Финансовата система на България се стабилизира след фалита през 2014 г. на четвъртата по големина кредитна институция в страната, но лошите кредити остават предизвикателство според докладите на Международния валутен фонд и Европейската комисия.

Димитър Радев- управител на БНБ

Радев стана управител една година след затварянето на Корпоративна търговска банка поради измами и вътрешни злоупотреби, предизвикало най-голямата финансова криза в страната – членка на Европейския съюз, след 90-те години на миналия век.

Прегледа на качеството на активите и стрес теста, които Централната банка извърши миналата година с цел да възстанови доверието в сектора, помогнаха на банките по-добре да оценяват кредитните рискове и да ограничават лошите кредити, каза управителят пред Ройтерс.

„Ще създадем подходящите условия за намаляване на необслужваните кредити, което банките ще трябва да направят“, заяви Радев в интервюто.

Лошите кредити

Делът на необслужваните кредити спадна до 13.2 % в края на 2016 г. от 14.6 % в края на 2015 г. До края на март делът се понижи още до 12.6 %. Но това все още е доста над средното ниво за ЕС от около 5.5 %.

Централната банка прогнозира икономически растеж за тази година от 3.0 процента, но според Радев прогнозата може да се коригира нагоре следващия месец при повишено вътрешно търсене и износ.

Той заяви, че Централната банка подкрепя усилията на България за приемане на еврото след влизането на страната в ЕС преди 10 години. България, чийто лев е фиксиран към еврото при режим на паричен съвет, все още не е определила дата за присъединяване.

кредити НСИ бюджет излишък дългМакар че България отговаря на повечето формални критерии за присъединяване по линия на поддържането на стабилни публични финанси, западни дипломати и банкери са на мнение, че е необходимо тя да приведе в по-голямо съответствие икономиката и жизнения си стандарт спрямо по-богатите си партньори от ЕС, преди да кандидатства.

„Централната банка изпълнява своя мандат, което се изразява в поддържане на ценова стабилност и стабилност на паричния съвет. Без тази стабилност останалите стъпки (към еврозоната) не биха били особено продуктивни“, посочи Радев.

- реклама -