ДФЗ изплаща повече от два милиона лева компенсации за природни бедствия за 2019 г.

Държавен фонд „Земеделие“ изплаща 2 093 568 лв. по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“. Това съобщиха от Фонда.

Компенсациите са за 239 стопани, заявили подпомагане. 

ДФЗ е успял за 10 работни дни да обработи документите на земеделските стопани след приключване на приема, който изтече на 15 октомври, и по-рано от предвиденият срок – 8 ноември, да плати компенсациите.

Утвърденият финансов ресурс за 2019 г. по схемата е от 2,144 млн. лева.

Отпуснатите средства се разпределят за щети, настъпили през 2019 г., като се компенсират до 30 процента от направените разходи за производството на зърнено-житни, зърнено-бобови култури и слънчоглед; до 80 на сто от производствените разходи за фуражни култури; до 80 процента от разходите за отглеждане на плодове, зеленчуци, етерично-маслени, технически култури.

Подпомагат се земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100 процента пропаднали площи следствие на настъпили през 2019 г. неблагоприятни климатични условия.

Земеделски стопани, които не са застраховали площите си, получават 50 на сто от полагащата се помощ. Практиката показва, че голяма част от производителите не застраховат продукцията си. Това изискване не се отнася за щетите, причинени от суша, както и измръзване на плодни пъпки при трайните насаждения. При тях помощта се изплаща без редукция.

- реклама -