МТСП мерки социални домове коронавирус COVID-19 МТСП, фирми, работни места Агенция за качеството на социалните услуги

Дежурен телефон ще отговаря на въпроси на доставчиците на социални услуги

Агенцията за качество на социалните услуги АКСУ откри дежурен телефон за въпроси свързани с лицензионния режим на доставчиците

Новосъздадената Агенцията за качество на социалните услуги откри дежурен телефон, на който всички заинтересовани лица ще мога да получават компетентна и своевременна информация за лицензионния режим на доставчиците на социални услуги, за критериите за качество и достъп до този вид дейност.

На дежурният телефон  02/9701111 отговарят експерти от агенцията от понеделник до петък в рамките на работния ден. Доставчиците ще могат да отправят своите запитвания и писмено на електронната поща  аksu@aksu.government.bg.

Припомняме ви, че Лицензионният режим регламентира процедурата за издаване на лиценз  на частни доставчици на социални  услуги и интегрирани здравно-социални услуги.

Интересът на частните доставчици към предоставянето и изпълнението на социални услуги в страната е голям и вече има подадени заявления за лиценз.

Информация за критериите и начинът на лицензиране, както и образците за документи  са публикувани на сайта на Министерството на труда и социалната политика, раздел „Второстепенни разпоредители с бюджет“ – АКСУ, меню „Лицензиране“: https://www.mlsp.government.bg/agentsiya-za-kontrol-na-sotsialnite-uslugi

 

 

 

 

- реклама -