Децата на родители без образование са обречени на бедност

Децата на родителите без образование са обречени на бедност, става ясно от статистика на Националния статистически институт.

През 2015 г. всяко седмо от десет деца (69.4%) с родители, които са с начално или без образование, е в социалните низини, а 25.4% от подрастващите до 17-годишна възраст у нас са изложени на риск от бедност.

Поне половината непълнолетни са изпитвали материални лишения, а 10% от тях не могат да покрият нито една своя потребност заради недостиг на средства.

49.7% не могат да си позволят почивка извън дома поне една седмица в годината (вкл. празници със семейството, гостуване при роднини, приятели, организирана почивка от училището и т.н.), редовни занимания с плуване, свирене на музикален инструмент, участие в младежки организации и др. (43.1%) и екипировка за игри навън (колело, ролери, кънки и др.) – 45.9%.

За всеки две от пет деца не може да бъде осигурено подходящо място за учене

или писане на домашни, едно хранене, включващо месо, пиле или риба (или еквивалента им при вегетарианците) поне веднъж дневно, и купуването на книги, които са подходящи за възрастта им (без учебници и учебни помагала).

По-високото образователно равнище дава възможност за по-широк достъп до пазара на труда и съответно до по-високо заплащане. Приблизително 12 пъти по-малко, или 5.6%, са децата с родители с висше образование, които живеят в риск от бедност. При децата в домакинства с родители със средно образование рискът от бедност е пет пъти по-висок от този при децата с родители с висше образование.

През 2015 г. в България на риск от бедност са изложени 25.4% от децата на възраст 0 – 17 години, или с 6.3 процентни пункта по-малко спрямо 2014 година.

Децата в домакинства с три и повече зависими деца са застрашени 5 пъти повече от изпадане в бедност в сравнение с домакинствата с едно или две деца. Социалните трансфери към домакинствата намаляват риска от бедност сред децата с 15.0 процентни пункта, съобщават от НСИ.

Възможността да се осигурят определени потребности на децата се различава и в зависимост от етническата принадлежност

През 2015 г. относителният дял на децата с материални лишения e, както следва: 20.9% са от българската етническа група, 38.1% – от турската, 72.7% – от ромската, и 23.5% – от друг етнос. Нито една потребност на децата (ограничения за всички 13 показателя) не може да бъде осигурена за 2.4% от българския етнос, за 5.4% от турския, за 30.9% от ромския и за 5.1% от друга етническа група. Около 17% от децата с материални лишения от българската етническа група живеят и в риск от бедност. За останалите етноси относителните дялове са: 41.0% за децата от турския, 73.1% – от ромския, и 10.8% – от друг етнос.

- реклама -