Десислава Танева за Асен Василев: Цинично е да изречеш толкова лъжи

Цинично е към една огромна земеделска общност да изречеш толкова лъжи в една среща. Това написа във Фейсбук бившият земеделски министър от ГЕРБ и кандидат за депутат Десислава Танева. Поводът е среща на ексвицепремиера и кандидат за депутат от ПП Асен Василев на среща с КСНС.

Ето и целият пост на Танева:

‼️Днес Асен Василев на среща с Конфедерация на независимите синдикати в България – КНСБ КНСБ е казал, цитирам: “Защо нямахме таван на субсидиите в земеделието? За първи път в редовния кабинет го заложихме. Защо нашето съфинансиране в селското стопанство беше на минимума – 15%, сега стигна до 60 %. Това са средства, в които влизат плодове и зеленчуци, мляко и месо. Не само да дадем едни субсидии на площ, които да отидат в 15-20-30 едри земевладелци и зорлем да си създадем една класа от робовладелци.”

‼️Ще опровергая поредната лъжа на ПП с факти:

👉1. Таван на директните плащания в 1-ви стълб е въведен от правителството на ГЕРБ през 2014 година, когато такъв таван не беше задължителен по ЕС Регламент. Тогава България беше една от 5-те страни членки, която го въведе.
Справка: ЗПЗП Чл. 43а. (Нов – ДВ, бр. 12 от 2015 г.) (1) Плащанията, които се отпускат на земеделски стопани по СЕПП, се намаляват с 5 на сто за онази част от сумата, която надвишава левовата равностойност на 150 000 евро за съответната година.
(2) Не се извършват плащания по СЕПП, които надвишават левовата равностойност на 300 000 евро за съответната година.
👉2. Тогава през 2014 год. отново правителството на ГЕРБ въведохме за първи път и т.нар. обвързана подкрепа за чувствителните сектори и то в максимален процент по Регламент (13+2) – плодове, зеленчуци, животни, което стана възможно по наша инициатива и червена линия в преговорите за ОСП за период 2014-2021.
👉3. Националното съфинансиране в размер на 60% се прие като политическо решение през 2022 година за Програмен период 2021-2027 (който още изобщо не е стартирал). Но то касае само Програмата за развитие на селските райони, т.е. проектите по различни инвестиционни и др.мерки, а не площното подпомагане на сектори плодове, зеленчуци, месо и мляко в обхвата на директните плащания. Това увеличение на практика компенсира намалението на европейското финансиране вследствие приетата многогодишна финансова рамка за програмен период 2021-2027. Или средствата за земеделските стопани остават в същия порядък като изтеклия програмен период.
👉4. Само напомням, че сме

на прага на втора нулева година

по прилагане на ОСП поради “Промяната” все още нямаме одобрен Стратегически план 2021-2027 от Европейската Комисия.
👉5. Също така напомням, че субсидиите на площ в земеделието се разпределят НЕ по национално решение, а по европейско законодателство: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1306/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета. Съгласно него сме използвали всички възможности за дял от общия бюджет в подкрепа на чувствителните сектори – плодове, зеленчуци и животновъдство. Получатели на подкрепа по площ и мерки са в порядъка на 55 000 земеделски стопани.
📌Когато претендираш за властта, дори за министър-председател на правителство на Промяната е безкрайно цинично към една огромна земеделска общност да изречеш толкова лъжи в една среща.

Ако беше поредния анимационен клип

от предизборната кампания на Промяната нямаше значение. Ще се радвам някой от анимациите да вземе някоя филмова награда някой ден. Но когато става въпрос за дебат с такава организация като КНСБ не може да останем безучастни. А между другото в КНСБ имат експерти по темата и са го разбрали веднага със сигурност.
‼️Призовавам за отговорност в политическото говорене! Защото последствията от лъжите се плащат от гражданите!
- реклама -