африканска чума Танева БАБХ

Десислава Танева: Имаме ресурс за вътрешно потребление на храни от 6 месеца до 2 години

Имаме ресурс за вътрешно потребление на храни от 6 месеца до 2 години.

Това обяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева.

Имаме наличност от 1,7 тона зърно за вътрешния пазар, което ще стигне за една година, както и 2 млн. зърно, което ще стигне за две години.

Има и слънчоглед за производство на олио, което ще стигне за три месеца.

Храна и то българска има достатъчно.

Нашите производители са готови да посрещнат всички заявки. Всяка паника и презапасяване би могло основно да повлияе върху финансовия бюджет на домакинствата. Това е излишно. Българска храна има, за да посрещне всички нужди. Няма никакво основание за притеснение, заяви министър Танева.

Мариана Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите, заяви, че в бранша хлебопроизводство и мелничарство няма никаква паника. Има по-голямо търсене на хляб, което за нас е добра новина. Няма колега в бранша, който да е притеснен от липсата на зърно. Възможностите да издържим са около 2 години без наличие на нова реколта, каза Кукушева.

Димитър Зоров от сектор Мляко и млечни продукти посочи, че място за притеснение за изхранването на българските граждани няма. Той призова медиите към отговорност в материалите си по отразяване на извънредното положение.

Дамян Вътов от името на месопреработвателната промишленост подчерта, че секторът е нормално запасен.

Йордан Господинов от сектор рибарство заяви, че консумацията на риба в България е сравнително малка, но „може да спрем да ловим риба и да храним България в продължение на една година без да извършваме друга дейност”. Той съобщи, че проблемът е, че българинът консумира малко риба.

Антоанета Божинова, която представлява консервната индустрия у нас, заяви, че има достатъчно произведени и консервирани храни у нас, както и такива преминали термична обработка.

Българската консервна промишленост произвежда два пъти повече отколкото е необходимостта на пазара, съобщи тя.

Жана Величкова, която представлява сектора на напитки и води увери потребителите, че няма нужда от паника.

 

 

- реклама -