Десислава Николова, Моите пари пред FN: Защо безсрочните депозити намаляват спестяванията ви

Възрастни хора от подбалканско малко градче останаха почти без спестявания след като потърсиха с години оставени на безсрочен влог пари, заделени за старини. Така от 300 лева оставени преди 10 години сега пенсионерите откриват в сметките си 0 лева. Къде са парите? Всеки месец банката е вземала по 2.50 лв. такса управление и така управлявайки дребната сума за 30 лева на година, за 10 години не е останало нищо. А лихвата е била почти нула, така, че хората е можело и да додават пари. Те не са взели никаква лихва и не са спестили нищо, а напротив ощетени са.

Защо банките законно могат да ви вземат пари и безотговорно ли е да не потърсите парите си 10 години, за да видите, че условията са се променили? Потърсихме отговорите с Десислава Николова от „Моите пари“.

Законно ли банките вземат такса управление за влоговете и защо няма никаква печалба, само загуба?

Влог е относително понятие. Когато кажеш влог се има в предвид безсрочен влог, а в момента той е с отрицателна годишна доходност. Това означава, че в момента лихвите по депозитите са ниски, безсрочните са още по-ниски и с тях дори не се покриват таксите, които има при безсрочния влог. Таксите са за поддръжка и обслужване на сметката. Когато тя е по-голяма от минималната лихва се взема от парите оставени на влог и така с годините тези пари намаляват. Когато сумата е ниска и лихвата е ниска, така парите намаляват. Няма положителен паричен поток. При срочния влог банките не са толкова смели, има само една-две банки с такива такси.

Какво да кажем на хората към момента? Депозитите и влоговете не са доходоносни, а безсрочните дори могат да ви изядат и спестяванията.

Абсолютно в момента всички депозити не носят доходи. Оставят хората парите си в банки само защото смятат, че парите им до 100 хиляди евро са защитени.

Има ли ограничение при банките до колко може да бъде таксата им управление на месец или тя може да бъде както 2 лева така и 10 лева на месец?

Няма ограничение. БНБ прави ограничение само в едни особени сметки, сметки за основни банкови операции. Това не е масов продукт и там има ограничение на таксите, защото БНБ на всеки три месеца публикува среден размер на тези такси. Реално средният размер на таксите е максималната граница за тези вземания. Тези такси не са стандартни, а те са за особен продукт, който не е масов- и за този продукт никой не знае. Казва се сметка за основна банкова операция. Банките са длъжни да предлагат тази сметка на социално уязвими групи като пенсионерите. Това е изискване по европейска директива, но не засяга масовата разплащателна сметка.

Има ли изгодни депозити? Например онлайн депозитите?

Онлайн депозитите като цяло от няколко години са с по-високи лихви. Но те са за по-младите хора. Бабите няма да могат да се справят с тях.

Какво показват наблюденията ви в какво спестява българина и отказа ли се от депозита, след като не носи доходи?

Българинът е традиционалист. Това, което показва статистиката, че са нараснали депозитите в банките го доказва. Хората вярват на банките и слагат парите си там. Нищо, че нямат печалба. Другото в което влагат е имоти. Наше изследване показва 52% спестяват с срочни депозити и спестовен влог, 17% влагат парите си в допълнително доброволно пенсионно осигуряване, 15% в спестовна застраховка. 7% казват нямаме спестявания. Не сме склонни да инвестираме, повече спестяваме.

Какви съвети можем да дадем на хората, така че като влагат в банката да не губят пари?

Когато отиваш в банката и влагаш парите си ти се съгласяваш при конкретни лихви и условия, но с годините те се променят. Ако са безсрочни ти трябва да видиш какво става с тях, лихвите се променят. При срочният депозит той е за срок да кажем за 1 година и лихвата е за тази година, ако не го подновите депозита продължава, но при друга по-ниска лихва.

- реклама -