Десислава Николова, Моите пари пред FN: Има ли отрицателни лихви у нас и колко скочиха банковите такси

През септември Европейската централна банка намали лихвите по депозитите от -0.4% на -0.5%, което прави по-скъпо съхранението на пари от страна на търговските банки.

Ето защо по-малките банки прехвърлят този разход върху своите клиенти, като това е начинът отново да постигнат по-високи печалби. Ще дойдат ли у нас отрицателните лихви и какво наложи поскъпване на банковите такси от 15-ти декември, отговорите от Десислава Николова, експерт от Моите пари. 

Има ли вече у нас отрицателни лихви и какво да правят потребителите с депозитите си?

У нас няма още отрицателни лихви. Ако трябва да бъдем точни обаче, ако си платим таксите, резултатът от ниските лихви е отрицателна сметка. Причината е обща- ниските лихви и високи такси. Направихме едно изследване на тема „Успяхме ли да бием инфлацията“. Интересно ми беше да установя дали сме успели да бием инфлацията. Направи ми впечатление, че в кризисните години има дефлация, но в момента ситуацията не е такава. При прогнозен индекс 1.8% инфлация, данните са на финансовото, изчисленията сочат, че с 1.67% са се обезценили спестяванията на хората, които имат депозит в банка. Тук дори не сме залагали таксите на банките. Данните показват, че през 2019 г. сме загубили от това, че сме си държали парите в банката.

По-малките депозити ли губят повече?

Заради таксите и ниската лихва е така. Хората с малките депозити са на загуба. С по-високите депозити не е така.

На 15-ти декември влязоха в сила по-високи банкови такси, кое наложи това?

Като цялото таксите, които се повишават са няколко групи. Такси в клоновата мрежа-преводи, теглене, внасяне, поддръжка на сметка. Те са обосновани с една европейска директива, която ограничи максималния размер на трансграничните преводи към страни от ЕС.

Това означава, че таксата за презграничен превод в страна членка от Европейския съюз, след влизането в сила на тази директива, не трябва да надвишава 3-5 лв. Всъщност, защото това е размерът на таксата в момента за местен превод, нареден през системата на БИСЕРА. В оценката на въздействие, изготвена за новия европейски регламент, е посочено, че съществува риск банките да направят опит да компенсират част от загубите си, като увеличат размера на таксите за национални операции или такси за обслужване на сметки.

Това, че поскъпват таксите не е ли в услуга на интернет банкирането?

Увеличенията на банковите такси е един от инструментите за стимулиране алтернативните канали за банкиране, каквото е интернет банкирането.  Алтернативите на банковото обслужване вече представляват доста сериозна конкуренция и клиентите, които ползват тези платформи постоянно се увеличават, което „в някаква степен спира банките да увеличават още повече таксите“.

Трябва ли банките да уведомят клиентите си,че са повишили таксите?

Да. Чрез съобщение в клона на банката, на имейла, в месечното извлечение също.

 

 

 

 

- реклама -