Ден за по-чист въздух: Депутатите ще обсъдят Закона за чистотата на атмосферния въздух, кмет и администрация в София ще се движат без автомобили

Дали да бъдат въведени норми за съдържание на сяра, пепел и влага в твърдите горива за битово отопление, ще обсъждат депутатите с промените на първо четене на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Точката е единствена в дневния ред преди провеждането на парламентарния контрол.

България е получила уведомително писмо от Европейската комисия, с което е призована да изпълни изцяло решението на Съда на ЕС от април 2017 година. Съдът е установил нарушение на директивата за качеството на въздуха и неспазване на пределно допустимите концентрации на фини прахови частици.

Основните промени в законопроекта са свързани с предлагане на възможности за подобряването на качеството на атмосферния въздух. Очаква се въвеждането на норми за съдържание на сяра, пепел и влага в твърдите горива за битово отопление.

Кметът и служителите на Столична община няма да използват личните и служебните си автомобили днес.

Очаква се примерът им да бъде последван от служители на министерства, районни администрации, Народното събрание и Министерския съвет, че ще се включат в инициативата са заявили и хиляди служители от частния сектор.

Целта на кампанията е да бъдат привлечени колкото се може повече хора, които да променят ежедневните си навици – като отказ от автомобили, разделно събиране на горими отпадъци, преминаване на екологично отопление и така да подпомогнат подобряването на качеството на атмосферния въздух.