машинно гласуване, "Сиела Норма", решение, ВАС

Депутатите решиха: ЦИК ще наеме или закупи машините за гласуване

Парламентът реши ЦИК да осигурява техническите устройства за машинно гласуване чрез наемане или закупуване. Текстовете бяха заложени в Изборния кодекс, който депутатите гледат на второ четене. ЦИК ще определя техническите изисквания към апаратната и програмната част на техническите устройства за машинно гласуване. Това решиха депутатите със гласа 121„за“, 46 „против“ и 2 въздържали се.

Държавната агенция „Елекетронно управление“ съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология удостоверяват съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията.

Тестването и одобряването на машините пък трябва да се направи в 30-дневен срок от датата на доставката им в България.

Народните представители отхвърлиха предложението на БСП между двете четения. От левицата искаха придобиването, съхранението, програмирането и логистиката на специализираните устройства за гласуване да се извършва от Министерския съвет, който при необходимост да може да ползва други специализирани изпълнители. От БСП искат още тестването и сертифицирането на специализираните устройства за гласуване да се извършва от Държавна агенция „Национална сигурност“.

- реклама -