сн. БГНЕС

Депутатите решиха окончателно: Полицаите ще получават пари за извънредния си труд

Извънредният труд, който полицаите полагат до 70 часа на тримесечен период и до 280 часа годишно, вече ще се заплаща. Това решиха депутатите окончателно с промени в Закона за МВР.

Промяната ще влезе в сила от 1 януари догодина. Досега извънредният труд на полицаите се компенсираше единствено с до 12 почивни дни допълнително към годишната отпуска.

За изплащането на допълнителното възнаграждение за извънреден труд са необходими допълнителни 65 млн. лв.

От тях за възнаграждения са 37,4 млн. лв., а дължимите осигурителни вноски са 27,6 млн. лв. и следва да бъдат допълнително осигурени по бюджета на МВР по бюджетната прогноза за следващите години.

Промяната е свързана и с актуализиране на максималните размери на отличията за обявяване на благодарност с парична награда за служителите на МВР, тъй като те са определени с влизането в сила на отменения Закон за МВР през 2006 г.

През последните години бюджетът на МВР се увеличи значително в частта му разходи за персонал и това обстоятелство създава условията за приемането на подобни промени. Друг аргумент в подкрепа на внесените предложения е променената среда за сигурност и необходимостта от увеличаване на капацитета на полицията за изпълнение на основните задачи, свързани със защитата на правата и свободите на гражданите, противодействието на престъпността, опазването на обществения ред и пожарната безопасност и защита на населението.

- реклама -