пенсии изплащане

Депутатите решиха окончателно: Хората ще избират по коя схема да им се изчислява пенсията

Депутатите одобриха на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване, свързани с начина за определяне на индивидуалния коефициент във формулата за изчисляване на пенсиите.

Изборът по коя формула да се пресмята индивидуалният коефициент за пенсия ще важи в следващите 4 години, до 2023г.

По старата формула освен трите години между 1997 и 1999 г., влизат и трите “златни години” отпреди 1997 г. Бъдещите пенсионери ще трябва да представят документи за брутното трудово възнаграждение или доход.

Ще има нови заявления за отпускане на пенсия, в които хората ще трябва изрично да посочат, че избират размерът ѝ да бъде определен по старата методика, и да представят необходимите документи за 3-те “златни години” преди 1997-а. Така НОИ автоматично ще изчислява пенсията в двата варианта – и по старите, и по новите правила. Ще се дава по-високата.

Хората, които вече са подали заявление за пенсия след 01.01.2019г. или такава им е отпусната след 31 декември 2018 г., могат да поискат еднократно преизчисление в рамките на следващите 6 месеца. В тези случаи новият размер се отпуска от същата начална дата.

- реклама -