Народно събрание, депутати, питания, контрол
сн. БГНЕС

Депутатите решиха на първо четене: Съобщения и призовки ще могат да се връчват на електронен адрес

Депутатите приеха промени в Гражданския процесуален кодекс на първо четене. Измененията са внесени от Министерски съвет и предвиждат правила за връчване на съобщения и призовки на електронен адрес.

С промените се предвижда връчването на актове на съда да може да се извършва на избран от страната електронен адрес за връчване чрез единния портал за електронно правосъдие и чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща.

Освен процесуалните действия, издаването на съдебните актове също ще може да е в електронна форма.

Участниците в наказателен процес също ще могат да могат да правят искания, бележки и възражения, както и да обжалват актовете на съда по електронен път. Прецизират се правилата за провеждане на видеоконферентни съдебни заседания при вземане на мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство. Създава се правна възможност за подсъдимия да участва в делото чрез видеоконференция при обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства или по писмено искане на подсъдимия и неговия защитник, както и по преценка на съда.

- реклама -