ДАНС

Депутатите решиха: ДАНС ще може да проверява лични документи

Органите на ДАНС сами да могат да правят проверка, за да установят самоличността на лицата, които разследват. Тази промяна приеха окончателно депутатите в закона за държавна агенция “Разузнаване”. Тя се прави през Преходните и заключителните разпоредби на закона в този за държавна агенция “Национална сигурност”.

Досега тази дейност се извършваше от Министерството на вътрешните работи по искане на ДАНС.

Държавна агенция “Разузнаване” да може да обработва, съхранява и използва информация за хибридните атаки, както и за асиметричните рискове и заплахи, приеха още депутатите.

Създава се и ново междуведомствено контратерористично звено, чието седалище ще е именно в ДАР.

В него ще участват и органи и структури на прокуратурата, МВР, Държавна агенция “Национална сигурност”, служба “Военна информация” и агенция “Митници”. Мотивите за създаването му са, че то ще гарантира бързина при образуването на наказателно производство и налагане на административни мерки спрямо лица, за които е придобита информация за извършване и подготовка за терористични действия. На органите и структурите в състава обаче няма да бъдат възлагани допълнителни функции.

За новото звено ще са нужни 1,5 млн. лв. допълнително към бюджета на външното разузнаване за тази година. За издръжка и текущи разходи от тях ще се отделят 610 хил. лв., а за капиталови разходи 890 хил. лв.

Автомобилите на ДАР ще могат да се движат и със специален режим в случаите, в които пренасят пратки с разузнавателна информация или се превозват високопоставени служители.

Въвежда се и забрана бивши служители на агенцията да осъществяват контакти с лица, станали им известни по време на оперативно-разузнавателната дейност, освен ако не им е дадено изрично съгласие от председателя на агенцията за това.

- реклама -