Депутатите решават за биометричните паспорти

Народното събрание трябва да реши днес за новите паспорти и лични карти с биометрични данни.

В седмичната програма на Народното събрание е заложено обсъждането на първо четене на три законопроекта за промени в Закона за българските лични документи.

Два от тях са внесени от правителството. Министерският съвет предлага изменения, чрез които да се регламентира начина, по който в личните документи се имплантира носителят на електронната идентичност. Третият законопроект е внесен от ДПС и предвижда създаване на картотека от кметовете за тези български граждани, които не отговарят на условията за адресна регистрация и те да се водят на временен служебен адрес.

Депутатите ще обсъдят промени в постоянни комисии и ще продължат с второто четене на изменения в Закона за защита при бедствия. В проектопрограмата е предвидено още промени в Закона за особените залози и на второ четене изменения в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.

Първа точка в четвъртък ще бъде второто четене на промени в Закона за културното
наследство. В проектопрограмата е още второто четене на изменения в Закона за вътрешния одит в публичния сектор и в Закона за водите, както и първото четене на промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация и в Наказателния кодекс.

Целият петъчен ден депутатите ще упражняват парламентарен контрол над правителството и няма да се занимават със законодателна дейност.

- реклама -