увреждания ДОО Народно събрание пенсии Закон за концесиите БЕХ дело ЕК ГЕРБ БСП избори партии нагласи изследване бюджет комисии НЗОК застраховане вето партийн субсидия депутати клетва

Депутатите разглеждат проекторешение по дело на ЕК срещу БЕХ

Депутатите обсъждат при закрити врата Проект за решение за предприемане на необходимите действия за приключване на дело, образувано от ЕК срещу БЕХ (Български енергиен холдинг), „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД.

Точката е включена в дневния ред по предложение на депутатите от БСП Жельо Бойчев и Таско Ерменков.

Делото е за разследване на възможно нарушение на Договора за функциониране на ЕС, изразяващо се във възможна злоупотреба с господстващо положение на газовите пазари в България.

През 2015 ЕК е издала Изложение на възраженията, в което е описала предполагаемото нарушение и мерките, които възнамерява да включи в евентуално забранително решение срещу Групата БЕХ. Групата е възразила срещу обвиненията и е представила на ЕК аргументи и доказателства, че нарушение не е било извършено.

Проведени са консултации между дружествата от групата и министъра на енергетиката с ЕК за възможностите за приключване на делото с поемане на ангажименти без налагане на финансова санкция.

На 9 ноември енергийният министър е информирал Комисията по енергетика, че ЕК е отхвърлила направените от българска страната предложения за поемане на ангажименти и възнамерява да приключи делото със забранително решение, като наложи финансова санкция.

- реклама -