вероизповеданията парламент ТОЛ система гласуване Закон за пътищата

Депутатите приеха Закона за вероизповедания

Депутатите приеха Закона за вероизповедания, с който се регламентират условията за финансиране и регистриране на вероизповеданията в България.

Предвижда се държавна субсидия да получават вероизповеданията, към които принадлежи не по-малко от 1% от населението на страната на база на резултатите от самоопределението от последното преброяване и тя ще е в размер на 10 лева на самоопределило се лице.

Депутатите започнаха с обсъждането на второ четене на общия законопроект за вероизповеданията на ГЕРБ, ДПС и БСП с другия, внесен от патриотите.

С промените се регламентират условията за финансиране и регистриране на вероизповеданията у нас. Предвижда се държавна субсидия да получават вероизповеданията, към които принадлежи не по-малко от 1% от населението на страната.

За вероизповедание, на което е определена субсидия в по-малък размер от размера, който се полага съгласно определения критерий /не по-малко от 10 лв. на глас/ държавната субсидия не може да бъде по-малка от 15 млн. лв. Този и предходният текст скараха патриотите, от една страна, и ГЕРБ и ДПС, от друга. Обединените патриоти напуснаха пленарната зала след като техните искания бяха отхвърлени.

НС прие за задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на БПЦ-Българска патриаршия, държавната субсидия да се предоставя в размери, одобрени ежегодно със Закона за държавния бюджет.

Духовните училища от системата на предучилищното и училищното образование, както и висшите духовни училища, може да се финансират от регистрираното вероизповедание, по чието искане са открити. Финансирането е за издръжка на дейности по обучение, за стипендии на учениците, за ученици, настанени в общежитие и за поддръжка на материалната база.

НС записа вероизповеданията да представят ежегодно до края на февруари на Дирекция „Вероизповедания“ към Министерския съвет списък на молитвените домове, храмовете и манастирите, предназначени за публични религиозни обреди. Дирекцията създава и поддържа публичен регистър, в който се вписват молитвените домове, храмовете и манастирите.

Протестанти и евангелисти се събраха пред Народното събрание на протестна демонстрация. Според тях проектозаконът е противоконституционен и ограбва свободата на вероизповеданията.

Те не приемат аргумента, че поправките са необходими с цел защита на националната сигурност и борба срещу тероризма, защото вярват, че един закон за вероизповеданията трябва да решава единствено взаимоотношенията между църква и държава.

- реклама -