Васил Цветков, кладенци, срокове, водовземане

Депутатите приеха предложението на Васил Цветков от ГЕРБ за удължаване на срока за регистрацията на кладенците

Парламентът прие на първо четене предложението за удължаване на срока за регистрацията на кладенците.

Измененията са заложени в Закона за опазване на околната среда. Законопроектът бе внесен от ПГ на ГЕРБ и бе приет с 83 гласа „за“, без „против“ и със 7 „въздържали се“.

Проектът е внесен предвид създалото се напрежение през последните няколко седмици в обществото във връзка с регистрацията на кладенците и епидемиологичната обстановка в момента. .

След много получени сигнали на граждани и с оглед развитието на епидемиологичната обстановка с разпространението на Covid-19, с цел предотвратяване струпването на хора, които не са успели да подготвят и подадат необходимите документи за регистриране на водовземните си съоръженията в съответната басейнова дирекция, се явява необходимост от удължаване на крайния срок, който изтича на 27 ноември 2020 г., коментира вносителят на предложението – депутатът от ГЕРБ Васил Цветков.

Предлаганото удължаване е до 28 ноември 2022г.

Промените се правят в § 41, ал.1 и ал. 7 от Преходни и заключителни разпоредби на Законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.
Искам да обърна внимание на два факта, които представих в изложението си, каза Цветков, а именно че такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности НЕ СЕ ЗАПЛАЩА, и че съгласно чл.43, ал.2 на Закона за водите физическите лица – собственици или ползватели на недвижим имот, разположен в границите на населените места и селищните образувания, имат право на БЕЗВЪЗМЕЗДНО водовземане до 10 куб. м на денонощие за собствени потребности.

 

- реклама -