домашно насилие

Депутатите приеха по-строги наказания за домашно насилие

Правната комисия прие промени в Наказтелния кодекс, според които принудата в условията на домашно насилие ще се наказва със затвор от 3 до 10 години.

Законодателят предвижда наказание за закана, извършена в условията на домашно насилие – лишаване от свобода до шест години в случаите, при които заканването е престъпление против неговата личност или имот, или против личността или имота на неговите ближни и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му. Съгласно текстовете, който системно следи другиго и това би могло да възбуди основателен страх за живота или здравето му, или за живота или здравето на негови ближни, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до една година или пробация. Законодателят дефинира и следенето. Това е всяко поведение със заплашителен характер срещу конкретно лице, което може да се изразява в преследване на другото лице, показване на другото лице, че е наблюдаване, навлизане в нежелана комуникация с него чрез всички възможни средства за комуникация. Ако деянието е извършвано в условията на домашно насилие, наказанието е лишаване от свобода до пет години.

Окончателното гласуване на текстовете ще бъде в пленарна зала.

източник: Фокус

- реклама -