сн. БГНЕС

Депутатите приеха окончателно промените в Закона за физическото възпитание и спорта

Народното събрание одобри окончателно промените в Закона за физическото възпитание и спорта, с които България хармонизира законодателството си с изискванията на Световния антидопингов кодекс. Вносител на промените е Министерският съвет. Основната цел на приетия законопроект е привеждането му в съответствие със Световния антидопингов кодекс 2021, който влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Според приетите разпоредби лицензираната спортна федерация спазва антидопинговите правила, привежда в изпълнение наложените дисциплинарни наказания на спортисти, треньори, длъжностни и други лица, допуснали нарушения на антидопинговите правила.

С измененията в Световния антидопингов кодекс 2021 е дефинирана ролята на националните антидопингови организации – в своите оперативни решения и дейности да бъдат независими от спорта и правителствата.

С цел хармонизиране с текстовете на Кодекса, законопроектът предлага допълнение, което определя Антидопинговия център като независим орган в своите оперативни решения и дейности.

Предвижда се процедурите, започнали до влизането в сила на закона, да се довършват по досегашния ред. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г., предвиждат разпоредбите.

- реклама -