Депутатите приеха на второ четене промените в Закона за мерките по време на извънредно положениe

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положениe.

С промените се удължава срокът на общините, които не са възстановили в срок предоставени им от централния бюджет безлихвени заеми. Със закона се удължи и срокът за прилагане на данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за земеделските стопани.

Депутатите измениха също така и Закона за хазарта. Промените предвиждат числовата лотарийна игра кено да се отнесе към нормативната уредба, регламентираща числовата лотарийна игра лото.

Със законопроекта бяха приети и промени в Закона за семейните помощи за деца. Те имат за цел изравняване на размерите на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, отпускани на семействата на роднини или близки и на доброволните приемни семейства, с тези на родителите или осиновителите.

- реклама -