Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за туризма

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за туризма. Те бяха подкрепени от 104 народни представители, „против“ бяха 13, а „въздържали се“ – 68. Със законопроекта се цели осигуряване на допълнителни условия за устойчиво развитие на туризма и успешно провеждане на държавната политика в областта на туризма, оптимизиране на процедурите по предоставяне на административни услуги и гарантиране качеството на туристическите дейности и услуги.

С измененията се детайлизира правната уредба по отношение на приложимите критерии и изискванията към дейността на територията на националните курорти.

Националните курорти ще се обявяват за такива с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма. За лицата, които ще извършват дейност в местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения на територията на националните курорти, се предвиждат двойно по-кратки срокове за извършване на административните услуги. С наредба за националните курорти ще се уредят критериите, на които следва да отговарят курортите, за да бъдат обявени за национални.

- реклама -