бюджетната рамка

Депутатите приеха бюджетната рамка, предвиждаща над 27 млрд. лева за догодина

Парламентът прие бюджетната рамка за 2021 г.

„За“ рамката гласуваха 94 народни представители, „против“ – 69 и „въздържали се“ -0.

Приходите на държавата през 2021 г. са в размер на 27, 051 млрд. лв.

От тях данъчните приходи са в размер на 24. 192 млрд. лв. Заложените разходи в бюджета са в размер на 15.817 млрд. лв.

Разходите за персонал са в размер на 13.282 млрд. лв. Бюджетните трансфери с общините възлизат на 4.934 млрд. лв.

- реклама -