Георги Гьоков БСП Закон за възрастните хора

Депутатите отхвърлиха предложението на БСП за Закон за възрастните хора

„Трябва да има закон, който да урежда обществените отношения и провеждането на държавната политика в подкрепа на възрастните хора и да гарантира условия за пълноценен, активен живот и за равноправното им участие в обществения живот“.

Това заяви народният представител от ПГ на „БСП за България“ Георги Гьоков от парламентарната трибуна. Той обясни, че този закон не е необходим само за преодоляване на социални различия, на неравнопоставеност и ситуации на социално изключване, а е законодателен акт, който ще подпомага хората да изживеят достойно своите старини, било то подпомагани от лични и социални асистенти, социални работници и медицински персонал, или пък все още справящи се самостоятелно в ежедневието си.

„Възрастните хора, особено пенсионерите, се нуждаят и политика по социално включване, чрез което да се чувстват част от обществото, да се ползват от всички социални права и да имат достъп до всички блага, произтичащи от икономическия растеж на страната. Това обаче не е възможно, ако пенсионерите са изолирани от процесите на развитие в различни области на социалния живот“, каза още народният представител.

По неговите думи, днешните политици са забравили изконните български ценности и грижата за възрастните хора е останала на заден план.

Според него световен проблем е грижата за тези, които не могат да се оправят сами. „Може да сте сигурни, че този ужасяващ проблем в България е по-ярко изразен, от където и да е другаде. Сложна и затрудняваща е грижата за тези хора, затова не само обществото ни се прави, че не забелязва старите, немощните, отхвърлените и техните проблеми, но го прави и държавата ни, която е длъжна да се грижи за всички“, подчерта Гьоков.

„Необходимо е държавата, освен политики, фокусирани върху уязвимите и рискови групи- като младежи, млади родители, социално слаби, бежанци и т.н., да започне да мисли и за политики в подкрепа на една друга, не по-малко рискова група – тази на възрастните хора“, каза още депутатът от левицата. „Не може да се отрече, че за хората в България, след като се пенсионират, образно казано, животът свършва“, коментира Гьоков.

По неговите думи социалните им контакти силно се ограничават, както и възможностите за приятно изкарване на свободното от битови и семейни задължения време, животът вече не е толкова интензивен и интересен, след като са приключили активния си обществен и социален живот.

„Изведнъж доходите спадат неколкократно. Животът коренно се променя. В България да се пенсионираш, в повечето случаи, означава – начало на мъките и трудното преживяване“, категоричен е той. Според него възрастните хора не само, че са забравени, но и като че ли са изхвърляни, в буквалния смисъл, на сметището да се оправят, както знаят. „ Те са дали младините си в полза на държавата и сега тя трябва да им се отплати, като им осигури спокойни старини“, заяви народният представител. Гьоков подчерта, че не става въпрос само за материалното им състояние, защото с един закон не се урежда това. „Но става въпрос за подкрепа за тези хора“, допълни Георги Гьоков.

„Управляващите критикуват и отхвърлят законопроекта, но не казват какво предлагат. Далеч съм от мисълта, че проектът, който предлагаме е съвършен, но с общи усилия можем да го направим“, каза още народният представител.

- реклама -