Депутатите обсъждат здравното осигуряване на бежанците (На живо)

Народните представители обсъждат текстовете в закона относно здравното осигуряване на бежанците.

Въпросът със здравното осигуряване

и медицинското обслужване на чужденците с предоставена временна закрила е заложен в измененията в Закона за здравното осигуряване, които са внесени от Антон Тонев и група народни представители. Те ще бъдат разгледани на първо четене.

Проф. Витанов: Движим се с шейна надолу (Прогнозата) – Flashnews

Парламентът ще разгледа и промени

в Закона за здравето на първо четене. И този законопроект е внесен от Антон Тонев и група народни представители и също ще бъде разгледан на първо четене. Със закона се предлага да се създаде

правна възможност след отпадане

на извънредната епидемична обстановка, когато е необходимо, министърът на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор, да може да въвежда противоепидемични мерки на територията на цялата страна или за отделна област.

Със законопроекта се правят промени

в Закона за бюджета на НЗОК, с които се предлага да се удължи с три месеца след отмяната на извънредната епидемична обстановка, съществуващата възможност през 2022 г.

Доц. Ангел Кунчев: Не всички мерки отпадат, пандемията не е свършила – Flashnews

Министерство на здравеопазването да

субсидира лечебни заведения

за болнична помощ за поддържане на готовността им за оказване на медицинска помощ през периода на обявено извънредно положение. Предложено е законопроектът да влезе в сила от 1 април.

- реклама -