сн. БГНЕС

Депутатите обсъждат освобождаване от ДДС на васкини за COVID-19

Днес депутатите ще обсъдят на второ четене промените в Закона за Данък добавена стойност (ДДС), с които се освобождава от този налог доставката на COVID-ваксини. Освен ваксините управляващите предлагат с нулева ставка да се облага и доставката на комплектите за тестване. Текстовете ще бъдат финализирани в пленарната зала.

Здравните власти вече многократно увериха, че ваксинирането у нас ще бъде напълно безплатно за хората, т.е. платено от бюджета, а поставянето на ваксината ще бъде изцяло доброволно.

В рамките на пленарното заседание депутатите ще обсъдят още промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, регламентиращи правомощията на общинските съвети и кметовете в процеса на съставяне и изпълнение на общинските бюджети.

Дневният ред включва още изменения в Закона за обществените поръчки, където се разширява обхватът на измененията в договорите и рамковите споразумения, квалифицирани като съществени. Цели се да се ограничат случаите на допустими отклонения от първоначално сключения договор. Предвижда се уеднаквяване на подхода за определяне размера на санкциите, които Комисията за защита на конкуренцията налага при установяване на нарушения. Въвеждат се граници от 1 до 3 на сто и от 5 до 10 на сто в зависимост от сериозността на нарушението.

- реклама -