Депутатите изслушват Цачева за състоянието на затворите

Слвенския затворите протест служители

Изслушване на министъра на правосъдието Цецка Цачева предвижда програмата на Народното събрание за четвъртък.

Министър Цачева ще бъде в парламента, за да информира народните представители за състоянието на затворите в страната, политиките за подобряване на материалната им база, както и модернизацията на инфраструктурата в тях. Правосъдният министър ще обясни и какви са предприети от министерството за създаване на по-добри условия за труд в местата за лишаване от свобода.

В рамките на пленарното заседание депутатите ще разгледат на второ четене и предложенията за промяна в Закона за концесиите. Те предвиждат изменения в текстовете за солидарната отговорност, начина на разрешаване на спорове между страните по концесионния договор, основанията за недействителност на концесионния договор, както и редакционни промени.