кворум

Депутатите изслушват трима служебни министри в НС

Днес пред народните представители застават министърът на енергетиката и на транспорта, който ще бъде питан за концесията на летище София.

За вноса, съхранението и оползотворяването на битови и опасни отпадъци, както и за справянето с незаконните сметища ще бъде изслушан служебният министър на околната среда и водите.

За управлението на ловните бази ще говори директорът на Изпълнителната агенция по горите Александър Дунчев.

Очаква се и със свое решение депутатите да поискат отчет на КЕВР за изпълнението на бизнес-плановете на ВиК операторите за периода 2017 – 2020г. , както и за бъдещите им бизнес – планове от 2022 до 2026г.

- реклама -