парламент депутатски банки

Депутатите гледат докладите на спецслужбите

Годишните доклади на спецслужбите са в програмата на депутатите за днес. В пленалната зала ще гледат докладите на:

  • Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) (бившата Национална разузнавателна служба – НРС),
  • служба „Военна информация“,
  • доклада за състоянието на националната сигурност за 2015 г.

Докладът на военното разузнаване е класифициран с гриф за сигурност „Секретно“. А за Държавна агенция „Разузнаване“ за 2015 г. е класифициран с гриф за сигурност „Поверително“.

В програмата като първа точка са и годишни доклади на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация с гриф „Поверително”.

Оценките за рисковете, опасностите и заплахите пред страната ни

Депутатите ще разгледат и одобрения в края на май от правителството годишен доклад за състоянието на националната сигурност за 2015 г. Основна цел на този доклад е да представи оценките за

  • рисковете,
  • опасностите и заплахите,
  • за ефективността и ефикасността на политиката за национална сигурност,
  • за действията, които институциите на държавната власт планират да предприемат през следващия период.

В годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2015 г., се казва, че в службите за сигурност са установили засилен интерес към България от чужди разузнавателни централи. Те са направили опит да придобият фирми, имащи отношение към енергийната сигурност, както и медии.

Като основни заплахи пред страната през миналата и тази година в документа се посочват големият брой конфликти в Близкия изток, както и ситуацията в Украйна. Заплахата от ситуацията в Сирия, Афганистан, Ирак и Северна Африка е свързана най-вече с преминаване на чуждестранни бойци, организиране на терористични актове и клетки на българска територия.

През 2015 г. службите са проверили 17 130 чужденци. За 181 лица е имало данни, че може да са заплаха за националната сигурност. Те са били експулсирани от страната и им е забранено да влизат в България. През миналата година не е постъпила категорично потвърдена информация за участие на българи в бойни действия на страната на терористични организации.

- реклама -