сн. БГНЕС

Депутатите гласуваха как да получават бонуси към месечната си заплата

Депутатите решиха ако са изпълнили допълнителни задачи, възложени от НС, да могат да получават допълнително възнаграждение в размер до 25% от основната им месечна заплата.Парламентът прие окончателно промените в правилника си за работа.

Така при брутна заплата от 4803 лева се добавят още до 1200 лева. Към възнаграждение от 6 000 лева обаче трябва да се добавят и парите за прослужено време, както и 15% за участие в комисии. Не бива да се забравят и т.нар. представителни разходи, които досега бяха почти безотчетни.

Народните представители от парламентарните групи и нечленуващите в група трябва да обявяват на всеки три месеца на интернет страницата на Народното събрание информация за изразходваните средства, като се посочват и получателите на парите, записа в друга разпоредба парламентът.

Какви подаръци могат да получават депутатите?

Депутатите определиха лимит на подаръците, които могат да получават – не може в това си качество да приемат подаръци, освен ако са протоколни и на стойност до една двайсета вместо досегашните една десета от основното му месечно възнаграждение за съответния месец.

- реклама -