сн. БГНЕС

Депутатите единодушно приеха Законопроекта за българския жестов език

Със 127 гласа „за“ и нито един „против“ или „въздържал се“ депутатите подкрепиха единодушно на първо четене Законопроекта за българския жестов език.

Проектът на нормативен акт, предложен от Министерски съвет, предвижда предоставяне на безвъзмездна преводаческа услуга за глухите и сляпо-глухите хора до 120 часа годишно. За учениците със слухови проблеми се въвежда специален учебен предмет „български жестов език“, а в детските градини специално образователно направление. Глухите и сляпо-глухите студенти и докторанти пък ще имат право на до 60 часа допълнително ползване на преводачески услуги на семестър.

Текстовете предвиждат и 2-годишен срок, в който общините да осигурят условия за административно обслужване на глухите и сляпо-глухите хора.

„Този закон е една голяма победа за тази общност. Човешко право, за което се борят от години хората с различна степен на увреждане на слуха. Над 100 хил. българи ще имат възможност да ползват жестов език, да им се даде възможност да го научат, за да комуникират помежду си и да бъдат извадени от социална изолация“, отбеляза по време на дебатите Светлана Найденова от ГЕРБ.

Тя припомни, че към този момент едва една пета от глухо-немите хора у нас ползват жестов език, защото останалите досега е нямало къде да го изучават. Депутатът отбеляза още, че общността е изиграла ключова роля в изготвянето на законопроекта, защото най-добре знаят проблемите на хората с увреден слух.

В Законопроекта за българския жестов език е заложено още осигуряване на жестов превод на новинарските и актуално-публицистичните предавания с икономическа и политическа тематика от доставчиците на аудио-визуални медийни услуги. Изискване ще бъде новинарските предавания да се излъчват най-малко веднъж на денонощие, като задължително се включват в часовия пояс от 19,00 до 22,00 часа. Предлага се и създаване на Съвет за българския жестов език към министъра на образованието и науката, който да подпомага развитието на езика.

- реклама -