Ден за размисъл, мълчание и равносметка

24 часа преди всеки избори, в България е ден за размисъл.

Теоретично това е времето, в което гласоподавателите, които не са направили своя избор, трябва да вземат решение, без то да бъде повлияно или манипулирано. Поради тази причина, се забранява агитацията, разпространяването на предизборни материали, както и премахването на вече поставени такива. Забранена е и консумацията на алкохол.

phpij0wug_559x-Това обаче е по-скоро пожелателно. Решението за продажбата на алкохол се взима от кметовете на общините.

Чл. 182 (4) от Изборния кодекс повелява, че не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

Особено стриктно това следва да се спазва от медиите.

Дали има смисъл от ден за размисъл?

Ефективността на мярката често се поставя под съмнение. Спорно е дали след интензивна предизборна кампания е възможно човек може да вземе аргументирано решение в един точно определен за целта ден. От друга страна… кой може да провери наистина дали не се води кампания и в този момент?

Какви са практиките в другите страни?

Ограничения като нашите има в няколко държави като Армения, Хърватия, Франция, Полша, Испания, Украйна и други. В Чехия и Индонезия например забраната за агитация започва 3 дни преди изборите. В някои държави, като Южна Африка, политическата агитация е разрешена до някаква степен и по време на изборния ден. В други, например Швеция, кампанията се регулира от джентълменско споразумение между политическите партии.

9df95ff5ca0322fd5455b2450752f019Социологически проучвания

Дали социологията влияе при взимането на решение е в основата на забраната за публикуване на изследвания дни преди вота. Това не се отнася до Съединените щати, където състезателният момент е издигнат в култ и резултатите от допитването до общественото мнение се публикуват буквално когато са готови. Това обаче води до грешки и неправилни прогнози, което също носи риск. Аналогична беше ситуацията и във Великобритания при гласуването за Брекзит.

Дали има нужда от ден за размисъл не е ясно. Ясно е друго – след 24 часа ще трябва да направим избор, а най-добре да го направим с ясното съзнание, че от всеки от нас  зависи как ще се развиваме поне следващите четири години.

- реклама -