ден за размисъл

Ден на размисъл преди изборите за президент и националния референдум

Ден на размисъл преди изборите за президент и националния референдум.

Забранява се агитацията в полза на кандидатите за президент и вицепрезидент.

От днес до началото на изборния ден в 7.00 ч. на 6 ноември в изборните места няма да се допускат хора по никакъв повод. Изключения се правят за членовете на изборните комисии за изпълнение на техните служебни задължения.

Забранено е и разпространяването на агитационни материали на разстояние по-малко от 50 метра от изборните секции, а поставените в близост до секциите трябва да бъдат премахнати от общинската администрация или от районните избирателни комисии. Въвеждането на забрана за продажбата на алкохол в деня на размисъл се прави по преценка със заповед на кмета на съответната община.

 Имащи право на глас утре

За предстоящите избори за президент и вицепрезидент могат да гласуват 6 834 278 избиратели. Право да гласуват на референдума имат 6 832 288 души, съобщиха от Централната избирателна комисия.
Разликата от около две хиляди души повече, имащи право на глас за президент, е заради изискването лицата, участващи в референдума, да имат постоянен адрес към датата на обнародване на указа за референдума – в случая 8 август 2016 г.
Общо секциите в страната са 12 418, като в тази цифра не са включени секциите, които ще бъдат образувани в специализираните заведения – болници и затвори. 325 секции ще има в чужбина и те ща са в 71 държави.
Във Великобритания секциите са 53, в САЩ и Турция са по 35. Машинно гласуване ще бъде упражнено в 500 секции в страната.

Частични местни избори

Право да гласуват общо за частичните избори за кметове, които ще се проведат на три места имат 90 455 избиратели. 88 882 от тях имат право да гласуват за кмет на район Младост, 771 за кмет на кметство Грохотно и 802 за кмет на кметство Друмево.

 

 

 

- реклама -