Ден на отворените врати във Висшия съдебен съвет

Ден на отворените врати във Висшия съдебен съвет ще има днес от 9:30 ч. В рамките на инициативата са предвидени срещи с членове на ВСС и с главния секретар на Съвета.

Целта на Деня на отворените врати е да подобри прозрачността в дейността на ВСС и органите на съдебната власт, да повиши доверието на гражданите. По време на инициативата ще бъде предоставена непосредствена възможност на граждани и ученици да се запознаят с дейността на ВСС и да получат максимално достъпна и разбираема информация за структурата и работата на съдебната система.

ВСС

Ще бъде демонстрирано и online излъчването на заседанията на ВСС и ще бъдат прожектирани информационни рубрики, представящи структурата и дейността на Висшия съдебен съвет, както и ролята и функциите на органите на съдебната власт.
До края на 2016 годината инициативата „Ден на отворените врати“ ще бъде проведена в над 140 органа на съдебната власт в цялата страна.

- реклама -