Демерджиев става шеф на Националната комисия за борба с трафика на хора

Правителството прие решение, с което определи зам.-министър-председателя по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев за шеф на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет.

С друго правителствено решение той е определен за председател и на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет.

Двете решения на кабинета са взети във връзка с новата структура на Министерския съвет.

- реклама -