автогара

Делят автогарите на три категории

Транспортният министър Ивайло Московски предлага автогарите да бъдат разделени на категории. Идеята е да се повиши качеството на предлаганите услуги както за пътниците, така и за превозвачите, уточниха от подопечното му ведомство.
Новите изисквания няма да създадат допълнителни тежести за собствениците на автогари. Предвидените критерии за определяне на една автогара в трета категория са почти идентични със съществуващите минимални задължителни изисквания, на които трябва да отговарят автогарите в страната.

Първа категория автогара

Автогарите първа категория ще трябва да имат обучен персонал и в тях да се предоставя безплатна помощ на лицата с увреждания и намалена подвижност. Както и за втората категория, в тях трябва да има охрана, както и да се предоставя информация по телефона и в интернет на чужди езици.

Колкото повече комфорт гарантират на пътниците си автогарите, толкова по-висока категория ще имат те.

автогара

Предвидените критерии за определяне на една автогара в трета категория са почти идентични със съществуващите сега минимални изисквания, на които трябва да отговарят автогарите в страната.

Ще се повишат ли цените?

Въз основа на категоризацията ще бъде изготвена и методика за определяне на цените на предоставяните автогарови услуги. Към момента цените се формират свободно, независимо от големината на автогарата и предлаганите в нея услуги.

- реклама -