Делян Добрев, предложение, компенсации, бизнес, ток, цена

Делян Добрев: Президентът да свика КСНС заради ситуацията в енергетиката

Делян Добрев от ГЕРБ предлага президентът Румен Радев да свика КСНС заради ситуацията в енергетиката.

Ето какво пише той в профила си във фейсбук:

Без политика! Предлагам Президентът да свика спешно Консултативният съвет по национална сигурност!

През 2019 година, кондензационните електроцентрали, които са изцяло на въглища, са произвели 17 356 780 MWh електроенергия (прилагам справка). Според стр. 113 от Националният план за възстановяване и устойчивост:
„Декарбонизацията на енергийния сектор ще е с акцент върху намаляването на въглеродните емисии от производството на електроенергия с 40%, вземайки изходните нива от 2019 г. Целта за намаляване на емисиите трябва да бъде постигната през 2025 г.“

17 356 780 MWh – 40% = 10 414 068 MWh или приблизително 10,4 TWh.

През тази година до 13.11.2022 (за 317 дни – прилагам справка) сме произвели от въглища 19 546 556 MWh. Ако екстраполираме данните за цялата 2022 (х/317*365) ще получим производство от 22 506 287 MWh, или приблизително 22,5 TWh.

Тоест, за да изпълним ПВУ, трябва да намалим реално произведената електроенергия от въглища от 22,5 TWh на 10,4 TWh!!! Това е повече от наполовина или по-точно 53,78% или 12,1 TWh по-малко произведена електроенергия.

10,4 TWh са 1190 MW инсталирана мощност, натоварена на 100%. А имаме приблизително 5000 MW електроцентрали! Тоест бихме могли да кажем, че ще затворим 76,2% от въглищните централи в България. Първи до четвърти блок на АЕЦ Козлодуй, които затворихме, за да влезем в ЕС бяха 1760 MW. Сега ще затворим 3810 MW – повече от двойно по-голяма мощност. Това са почти 4 реактора като 5ти и 6ти на АЕЦ Козлодуй.

Износът на електроенергия на България за тази година е рекорден за всички времена. Към момента е 10 895 288 MWh до 13.11.2022. Като екстраполираме данните получаваме 12 545 047,7 MWh или приблизително 12,5 TWh за 2022.

Тоест износът през 2022 е почти точно толкова, с колкото трябва да намалим производството на електроенергия до 2025. Казано по друг начин, можем да забравим за износ на електроенергия (една от малкото стоки с висока добавена стойност, която изнасяме). Нещо повече, ако вземем предвид нормалният ръст на консумацията на електроенергия в България от около 3% на година излиза, че до 2025 България ще стане вносител на електроенергия. Ако има откъде, тъй като всички наши съседни държави изпитват хроничен недостиг на електроенергия от десетилетия.

Средната цена на електроенергията в България до днес включително е 254.05 EUR/MWh. Това е цената, на която сме продавали и енергията за износ.

12 545 047,7 MWh х 254.05 EUR/MWh = 3 187 069 368,19 EUR

Почти 3,2 МИЛИАРДА ЕВРО е износът на електроенергия за 2022. Това е сумата, която България ще загуби на година от липсващия износ, след изпълнението на страница 113 от ПВУ. Със същата внушителна сума ще се влоши и търговският ни баланс.

Това не е най-лошото!

При БВП за 2022 от 82,7 милиарда евро, ограничаването на производството на електроенергия с 3,2 милиарда евро означава, че икономиката ни ще се свие с почти 4%. Това е рецесия, подобна по мащаби на Ковид кризата и Световната финансова криза от 2009 г.

Уважаеми г-н Президент,

Енергийната сигурност е част от Националната сигурност. Ангажиментите в ПВУ застрашават енергийната сигурност и икономиката на страната. Компетентните институции да търсят виновните. Ние сме длъжни да търсим решения преди да е станало късно! Свикването на Консултативният съвет за национална сигурност не търпи отлагане.

- реклама -