ДБ установи: 15 служители от Nexo са дарили близо 400 хиляди лева за партийната кампания

ДБ установи: 15 служители от Nexo са дарили близо 400 хиляди лева за партийната кампания. ДБ е установила даренията си от Nexo след вътрешна проверка. От партията обявиха, че общо 15 лица свързани с фирмата са били щедри към партията преди избори. Общо дарените суми са в размер 199 999 лв. за 2021 г. и 199 993 лв. за 2022 г.

За  2021 г. броят на даренията, постъпили

по всички сметки с титуляр ПП „Движение Да, България“ са 3167 на обща стойност 2 690 870.70 лв. Това включва всички дарения, включително през PayPal, ePay, Stripe и т.н. През 2021 г. са постъпили 10 дарения от юридически лица на стойност 35 260 лв., като всички дарения, постъпили след влизането в сила на 27.04.2021 г. на забраната за получаване на дарения от юридически лица са възстановени в пълен размер.

През 2022 г. броят на даренията,

постъпили по всички сметки с титуляр ПП „Движение Да, България“ са 1273 на обща стойност 1 111 788.62 лв.

От партията на Христо Иванов уточняват,

че това са едва 10.52% от всички привлечени средства за кампаниите.

Контролната комисия на ДБ пък се е сезирала и ще оцени всички факти и обстоятелства, свързани с горепосочените дарения, с оглед тяхната законосъобразност и и съответствие с устава и принципите на партията. От ДБ уточняват, че биха подкрепили и създаване на Временна парламентарна комисия по темата. Това предложение е залегнало за гласуване в седмичната програма на Народното събрание.

- реклама -