Дават ваучери за детска кухня и пакети на новородени

Пакетите за новородени са нещо ново в Програмата за храни и материално подпомагане. Те са предвидени за 10 000 бебета в семейства, които са силно уязвими и живеят в крайна бедност.

В пакета ще има хигиенни материали, пелени и най-необходимите вещи за бебетата.

Пакетите ще бъдат раздавани по два пъти до навършване на шест месеца на бебето.

Очаква се мярката да стартира през есента.

Това съобщи в интервю за БТА служебният заместник-министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Общо 10 000 семейства ще бъдат подкрепени с ваучери за детска кухня, така че децата да се хранят здравословно, ползвайки тази общинска услуга, развита в почти всички общини,

допълни заместник-министърът на труда и социалната политика.

Всеки осми българин ще бъде подкрепен от програмата „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) в следващите седем години, каза още Наталия Ефремова.

След две седмици, в средата на септември, ще бъде обявена първата мярка „Започвам работа“.

Тя е насочена към безработните, неактивните и хората в неравностойно положение.

Първият компонент ще цели активиране на безработните, като ще се ползват както стандартните услуги на Агенцията по заетостта,

така и нови – мобилни екипи, клубове за активиране, съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика.

Вторият компонент е свързан с обучение на безработните и неактивните хора на пазара на труда.

Обученията няма да бъдат самоцелни, а свързани с регионалните специфики.

Търсенето на работна сила по региони ще определи в какво ще се обучават хората, така че да могат да си намерят работа, каза Наталия Ефремова.

Тя посочи, че нуждите на местно ниво ще се определят от комисии, в които ще участват представители на общините и на Агенцията по заетостта.

След като бъдат обучени хората, започва подкрепата на заетостта им – те вече могат да бъдат насочени според заявките на работодателите за свободните места. 

Подкрепата за заетост е третият компонент на мярката „Започвам работа“.

Ще има различен период на подкрепа на заетостта – за безработните и неактивните заетостта ще се подкрепя в продължение на шест месеца, за тези,

които са в неравностойно положение – 12 месеца, а за хората с увреждания подкрепата ще бъде до 24 месеца, обясни Наталия Ефремова.

Това разграничение е направено с цел хората да могат да се установят трайно при този работодател, да придобият трудови умения, опит, увереност и комфорт при изпълнението на ежедневните задължения, допълни тя.

Очаква се да бъдат активирани 28 000 безработни и неактивни лица, най-малко 11 000 души да се включат в обучения за езикови, STEM (science, technology, engineering, and mathematics – бел. ред.), преносими и „меки“ умения.

Ще има стипендии и транспорт за обучаващите се. Над 10 000 са хората от уязвимите групи, които ще бъдат подкрепени със заетост до две години.

В Североизточна и Югоизточна България ежегодно се говори за недостиг на кадри в туризма, които да работят през лятото по българското Черноморие,

даде пример Ефремова за разграничение на регионалните нужди, като уточни, че обучените хора могат да работят зимата и в планинските ни курорти.

В отговор на въпрос Ефремова каза, че по отношение на „изтичането на работна сила“ ние имаме най-голям проблем с т. нар. бял сектор – медицинските специалисти, акушери, здравни работници.

В новия програмен период е заложено да се развиват стимулиращи пакети, които да дадат възможност за развитието на практики в страната – дори медицински сестри да могат да развиват подобни практики в райони,

които са отдалечени, по-труднодостъпни или такива, в които няма лесен достъп до медицински услуги.

В новия програмен период програмата има приоритет, свързан с подготовката на работната сила за бъдещето на труда, а за младежката заетост,

която е оформена за първи път в самостоятелен приоритет, са отделени три пъти повече средства.

Със 735 милиона лева ще бъдат обхванати 110 000 младежи, посочи Ефремова.

Анализът на програмата показва, че повече от 50 процента от младежите остават на работа при същия работодател или намират друга работа след излизането от проекта,

в който са участвали, посочи заместник-министърът на труда и социалната политика.

- реклама -