Дават ексшефа на кабинета на Нинова на КПКОНПИ

Министерството на икономиката дава ексшефа на кабинета на Корнелия Нинова, докато беше вице – Калоян Методиев, на КПКОНПИ. Причината са подозрения за конфликт на интереси, довели до ощетяване на ведомството. Това става след проведена проверка в министерството. Тя е открила договори за адвокатски услуги за над 400 000 лв., сключени от дружествата в системата на ведомството с една определена юридическа кантора. По-голяма част от договорите са подписани в периода юни – август, на принципа на прякото договаряне. При много от тях са заложени сериозни клаузи за неустойки при предсрочно прекратяване.

От 13 проверени дружества към този момент,

в 7 от тях има сключени договори със съща адвокатска кантора.

Прави впечатление, че държавните компании са възлагали множество договори с този изпълнител. Счита се за възможно целта да е била сумите да се раздробят, за да не привличат вниманието на проверяващите.

Общо 16 договори са били сключени за правна помощ по конкретни казуси. Сумата на тези договори е около 180 хил. лв. и голяма част от тях са изплатени изключително бързо. Има случай на сключен договор за 36 000 лв., който е бил на 100% авансово платен.

Заедно с това е стартирана практика, която ощетява държавния интерес. Със същата адвокатска кантора са били сключвали договори за абонамент. По силата на тези контракти държавата е плащала за услугите на адвокатската кантора. Независимо дали е извършвана работа или не. Три дружества в системата на Министерството на икономиката и индустрията са поели подобно задължение. Общата сума е около 20 000 лв. на месец или

близо четвърт милион на година.

Следва да се отбележи, че тези договори са юридически издържани, но отворен остава въпросът каква услуга са получавали насреща дружествата срещу платените средства.

Обобщената информация показва, че за няколко месеца, една определена адвокатска кантора е генерирала договори за над 400 хил. лв. само в системата на МИИ. Мнозинството от тях са сключени от Държавната консолидационна компания и дъщерните ѝ дружества.

Налице е сигнал, че един от съдружниците в тази адвокатска кантора е в

пряка роднинска връзка с началника на кабинета на Корнелия Нинова.

Допълнително са налице твърдения, че същата адвокатска кантора представлява предходния министър на икономиката и индустрията в личните ѝ съдебни спорове.

Поради тази причина Министерството на икономиката и индустрията сезира КПКОНПИ, за да се провери налице ли е конфликт на интереси. Следва да се проучи дали началникът на кабинета на Нинова(в периода декември – август 2022 г.) в Министерски съвет, е в пряка роднинска връзка с един от съдружниците в адвокатската кантора. А също дали това обстоятелство е повлияло на избора при предоставянето на услуги от държавата.

Проверката продължава, като ще се сезират и други проверяващи органи, за да се установи на какво основание един и същ изпълнител е избиран от мнозинството от дружествата в системата на Министерството на икономиката и индустрията и как е бил защитен държавният интерес при сключване на договори за абонамент без насрещна услуга или при 100% авансово плащане.

- реклама -