Идея: Училищните директори с достъп до регистър на пласьорите на дрога

Училищните директори да получат достъп до електронен регистър на наркоразпространителите в България, за да могат да извършват проверки при съмнение.

Възможностите за реализация на подобна идея бяха обсъдени по време на редовната среща на координационния механизъм за борба срещу вноса,

производството и разпространението на наркотици в България.

В нея участва и премиерът акад. Николай Денков.

„Всички регистри, свързани с темата за наркотиците, могат да бъдат посочени приоритетно за електронизация“, предложи министърът на електронното управление Александър Йоловски.

В тях е заложено до 31 март 2025 г. административните органи да приведат в електронен вид регистрите.

За целта ще бъде изготвен график, който ще бъде приет с постановление на Министерския съвет до края на октомври.

Държавата ще насърчава родители, учители и ученици да подават сигнали,

ако установят употреба или разпространение на наркотици в училище.

За да се чувстват тези хора защитени, сигналите ще се подават анонимно. Допълнително ще се уточни по какъв канал.

Сред възможностите са Националната телефонна линия за деца 116 111,

която се администрира от Държавната агенция за закрила на детето, създаването на специално мобилно приложение или на отделен имейл адрес.

МОН продължава да събира всякакви налични материали по темата за наркотиците, които могат да бъдат в помощ на педагогическите специалисти и родителите.

Предстои експертите да решат кои от тях да бъдат включени в т.нар. „дигитална раница“. В МОН са готови и с проект на механизъм за предотвратяване на употребата и разпространението на наркотици в училище и повишаване на капацитета на педагогическите специалисти по темата.

Експерти от МОН са разработили проект за национална кампания за превенция на разпространението и употребата на наркотици със срок -2023-2024 г. В нея са обобщени програми на различните институции, като целта е да се намерят допирните точки между тях.

- реклама -