Дават безплатна детска кухня и пакети за новородени на най-нуждаещите се семейства

Дават безплатна детска кухня и пакети за новородени на най-нуждаещите се семейства. 618 хил. души получиха пакети с хранителни продукти.

Около 700 000 души в затруднена ситуация

ще бъдат подкрепeни по програма “Храни и основно материално подпомагане” 2021 – 2027 г. Това отчитат от дирекция “Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” на Агенцията за социално подпомагане.

През 2024 г. повече от 618 000 души – хора

в затруднение и членовете на техните семейства, вече получиха пакети с хранителни продукти. В момента тече кампанията по раздаване на хигиенните материали, които се предоставят за първи път, и на още два хранителни продукта.

Тази форма на

подкрепа достигна почти до всеки десети българин

Услугата е една от най-желаните от общините, като потребителите са с 30% повече през този програмен период, а общините – с 10%. Чрез съвместните усилия на Министерството на труда и социалната политика и Управляващия орган беше осигурено допълнително финансиране към бюджета на програмата. Това ще позволи ставката за порция топъл обяд да се увеличи от 1 юли, с

което да се поддържа добро качество на храната.

За първи път акцент е поставен върху най-малките чрез предоставяне на пакети със стоки от първа необходимост за посрещане на новородени деца у дома и процедурата “Детска кухня”, по която се осигурява хранене за бебета от 10 месеца до 3 години.

За първите 500 деца вече са предоставени

безплатни ваучери, за да получат здравословна и балансирана храна, която семействата им трудно биха им осигурили.

25 общини с грижа за своите най-нуждаещи се жители вече сключиха споразумения за предоставянето на услугата.

Освен храна “Детска кухня” осигурява на децата

и възможност за равен старт с техните връстници чрез съпътстващите мерки, в които родителите им задължително се включват. Чрез тях семействата получават подкрепа за по-добър достъп до здравна помощ за децата, съдействие за насочване към социални услуги, към осигуряване на заетост,

ако се налага.

С родителите се работи за повишаване на родителския им капацитет и подобряване на грижата за децата, за предотвратяване на изоставянето, когато е необходимо, и др.

“Осигурената здравословна храна е подкрепа за децата днес, която

в някои случаи е необходима дори за физическото им оцеляване

Но съпътстващите мерки са тези, които помагат да се подобрят трайно тяхното развитие и средата на живот. С тях се подкрепя цялото семейство,

за да може един ден най-малките да

имат равен старт в образованието и в живота със своите връстници”, казва Милена Енчева, ръководител на Управляващия орган на програмата.

Тя припомня, че общините могат да заявяват желание за партньорство с Агенцията за социално подпомагане по процедурата “Детска кухня” до изчерпване на финансовия ресурс.

Той е разчетен за включване

на повече от 5000 деца до ноември 2025 г. Енчева благодари на ръководството на Националното сдружение на общините за добрата комуникация и активната подкрепа

в реализацията на общите проекти.

Предстои провеждане на обществена поръчка за закупуването на продуктите, които ще бъдат включени в пакетите за новородени, за да могат семействата им да ги посрещнат спокойно у дома въпреки затрудненията си.

От активността на фирмите за участие

в нея зависи в голяма степен колко бързо семействата на 5000 новородени ще получат подкрепа, включително и чрез съпътстващи мерки за трайно справяне с бедността и за превенция на изоставянето, за да останат децата

при биологичните си родители.

Със своите 72,67% договорени средства и 23,8% верифицирани към момента програма “Храни и основно материално подпомагане” е най-добре изпълняваната в България. През предходния програмен период българската програма беше с най-добро изпълнение от всички програми на ЕС, финансирани от Фонда за европейско подпомагане на най-уязвимите лица, като

не беше допусната загуба на средства.

По Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 г. бяха раздадени над 1,7 млн. пакета със средно 16 вида традиционни за българската кухня хранителни продукти, които обичайно се включват в ястия за цялото семейство. Те достигаха средногодишно до около 500 000 души – подкрепените и членовете на техните семейства, които бяха подпомогнати

с 52 000 тона храни.

Раздадени бяха 52 млн. топли обяда на средногодишно 55 000 души в почти всички общини. Още 23 млн. обяда получиха нуждаещите се в условията на пандемията от Ковид-19.

Чрез съпътстващите мерки десетки хиляди бяха подкрепени да получат социални помощи, оказано им е съдействие за записване при личен лекар,

достъп до здравни грижи,

насочени са към социални услуги, обучения, заетост, подпомогнати са в комуникацията им с различни институции и организации. В основната си част ефективната подкрепа за хората и семействата е била възможна благодарение на допълняемостта на мерките по различните оперативни програми и в частност на двете програми на Министерството на труда и социалната политика – за храни и/или основно материално подпомагане и развитие на човешките ресурси.

- реклама -