Дават 200 милиона за саниране на жилища

Дават 200 милиона за саниране на жилища. 200 милиона лева за саниране жилища в областите, засегнати от енергийния преход – Стара Загора, Перник и Кюстендил.

Решението бе подкрепено на заседание

на Комитета за наблюдение на програмата, председателствано от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Юра Витанова. Одобрени са и критериите за подбор за подпомагане.

Други над 110 млн. лв. от програмата ще бъдат отпуснати

за подпомагане на работниците в секторите, засегнати от икономическия преход, чрез програми за обучение и преквалификация, насочени към повишаване на адаптивността на работната сила и перспективите за заетост. Планира се поканата за представяне на предложения да бъде обявена през третото тримесечие на 2024 г.

Вече са одобрени методологията и критериите за подбор на

интегрирани териториални инвестиции в 40 градски общини по приоритета за Интегрирано градско развитие, чийто бюджет е 1,3 млрд. лв., като се акцентира върху начина, по който тези инициативи са предназначени

да насърчават социално-икономическия растеж

и да подобряват условията на живот. Поканата за представяне на предложения за приоритизираните интегрирани териториални инвестиции трябва  да бъде обявена през юли 2024 г.

България може да инвестира общо 1,2 млрд. евро от Фонда за справедлив преход

по програмата „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. по териториалните планове за справедлив преход на областите Стара Загора, Перник и Кюстендил.

С предвидените средства трите региона

трябва да се справят с въздействието на прехода към неутрална по отношение на климата икономика във въглищните региони. По същата програма 50 градски общини могат да получат достъп до 1,5 млрд. евро от Европейския фонд за регионално развитие за интегрирано градско и регионално развитие.

- реклама -