Караниколов, Дунарит държавно участие

Държавата започва действия за придобиване на „Дунарит“

Министерството на икономиката започва активна дейност за придобиване на дружеството „Дунарит“ и то да влезе в патримониума на българската държава.

Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов.

„В момента работим за изкупуване на всички кредити на дружеството с цел да не се поиска процедура по несъстоятелност или да не се започне продажба на активи на „Дунарит“, което би довело до сътресение“, поясни икономическият министър.

Основната цел е запазване на работата на дружеството и запазване на работниците, което гарантирам, че ще се случи, гарантира Караниколов.

Изискуемите кредити на „Дунарит“ към момента са около 67 млн. лв. Той посочи, че това е извънредна мярка, отнасяща се до „Дунарит“, а не до целия комплекс. „Това не е национализация, говорим за пазарен принцип и процедура“, уточни Караниколов.

„Има си процедури и закони. Ще направим всичко възможно да придобием дружеството, но има процедури, на които всеки може да се яви и да закупи това дружеството. Въпросът е да гарантираме бъдещето му. Министерството на икономиката ще гарантира запазване на дружеството, оптимизиране на дейността му и запазването на около 1300 работници“, посочи министърът на икономиката. В момента се преговаря с абсолютно всички кредитори.

Караниколов припомни, че към момента управителните органи на „Дунарит“ имат повдигнато обвинение, което съгласно законодателството е дало основание за предприемане на действие за отнемане на лиценза за производство. Той коментира, че в момента въпреки подадената молба за освобождаване управителния орган не може да бъде освободен, тъй като има обжалване и решение на съда за отказа за увеличаване на капитала на дружеството. „В такъв случай МВР трябва да предприеме действия за отнемане на лиценза, което е недопустимо за целия военно-промишлен комплекс и министерството няма да го допусне“, обясни Емил Караниколов. Той обясни, че в последния месец в Министерството на икономиката е анализирано много внимателно всичко, свързано с „Дунарит“.

- реклама -