данъци партии, субсидии, Ананиев, НАП

Държавата взе нов дълг от 200 милиона лева при рекордна лихва

Нов дълг от 200 милиона лева бе поет от България под формата на държавни ценни книжа. Емисията е при среднопретеглена доходност от 4,47 на сто, което е значително по-високо спрямо миналата седмица.

Тогава същия вид ценни книжа бяха продадени в обем от под 103 милиона лева при средна доходност от 4,01 %. Колкото по-висока е доходността, толкова по-неизгоден е новият дълг за държавата.

Дълговият лимит за годината е 10,3 милиарда лева, като по-голямата част от него вече е поета под формата на емисии от вътрешния и външния пазар.

- реклама -