Държавата спря дезинфекцията по граничните пунктове с Турция

Държавата спря дезинфекцията по граничните пунктове с Турция. Държавата спря дезинфекцията на граничните пунктове между България и Турция (Капитан Андреево, Лесово и Малко Търново). Това е станало със заповед на министъра на земеделието,

считано от 13 март, съобщи БАБХ.

В случай на влошаване на епизоотичната обстановка в Турция българската държава е в готовност да ги поднови. Заповедта е издадена по предложение на изпълнителния директор на БАБХ на база получено становище от Центъра за оценка на риска по хранителната верига, което оценява епизоотичната обстановка в Турция като „значително подобрена“. Заключението води до оценка, че опасността от пренос на екзотични и особено опасни болести от Турция

в България и ЕС е значително намалена.

В началото на годината дезинфекцията на граничните пунктове бе възложена на публично предприятие, след като години наред дейностите се извършваха от частна компания. Дезинфекцията по границата стана повод и за политически конфликти между отделните партии.

„Ние ще поемем контрола върху така нар. „Златен гьол“. Милионите, който се изливат от този „златен гьол“ в джобовете на хора с прякори, няма да се изливат повече, а ще останат в българската държава и при българските граждани, заяви през януари

вътрешният министър Иван Демерджиев.

Към днешна дата, за разлика от предходни периоди (2013 – 2018г.), ситуацията в европейската част на Турция и особено в Одринския виалет е придобила благоприятен характер, поради което наличието или липсата на дезинфекция на влизащите в страната превозни средства не влияе на проникването на причинителите на екзотични и особено опасни болести по животните в Република България, допълват от БАБХ.

- реклама -