Държавата ще подпомага даровити деца и от частни училища

Държавата вече ще подпомага децата с изявени дарби и от частните училища, реши правителството

Кабинетът прие промени в Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Подкрепа ще получават учениците от държавни, общински и частни училища, които са класирани на първо, второ или трето място на национални или международни конкурси, състезания или олимпиади.

С промените се облекчава и административната процедура в случаите на преместване на ученик от едно училище в друго.

Правителството одобри и допълнителни 19 170 лв. за изплащане на стипендии на даровити деца през 2018 г. Те са за изплащане на 15 стипендии на ученици от общински училища, постигнали спортен резултат през първото тримесечие на 2018 г.

- реклама -