родители, помощи, деца, безработни

Държавата със „Среден 3.18“ за грижите за децата

Средната оценка, която гражданските организации поставят на държавата в грижата и политиките ѝ за децата, е „среден“ 3.18.

Това каза журналистът Жени Марчева по време на представянето на мониторинговия доклад „Бележник 2022:

Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“.

„Бележник“ е независим доклад, който оценява напредъка на държавните политики за деца чрез анализ, основан на факти и данни, в областите, свързани с участие на децата,

благосъстояние на децата, семейна среда и алтернативни грижи, закрила от всички форми на насилие, правосъдие за деца, ранно детско развитие, детско здраве, образование, спорт, култура и свободно време.

Той включва и конкретни препоръки за бъдещата работа на държавата и институциите.

Автори на Бележник 2022 са 30 експерти от гражданските организации и 7 външни оценители.

Чрез проведените анкети във формирането на оценките и препоръките се включиха и 160 деца, млади хора, родители и професионалисти, както и децата-„рапортьори” от Националния Юрочайлд форум.

Акцент в Бележник 2022 е темата за управление в криза и как се отразиха пандемията от COVID-19, политическата криза през 2021 г.,

социално-икономическата ситуация и войната в Украйна върху системата за социална закрила в България, предаде БТА.

Общата оценка за работата на държавата и институциите през 2020 г. в грижата за децата беше среден 3.09.

Предишният доклад беше представен на 27 април 2021 г.

- реклама -