Държавата пое нов дълг за 150 млн. лв.

Държавата пое нов дълг за 150 млн. лв. Той е под формата на 5,5-годишни ДЦК. На 26 септември 2022 г.

Министерството на финансите пусна

в обращение нова емисия държавни ценни книжа (ДЦК) с матуритет от 5,5-години. Те са деноминирани в лева и с лихвен процент от 3,20%, съобщават на сайта на финансово министерство.

На проведения в понеделник аукцион

бяха пласирани ДЦК за 149,95 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 4,13%.

Общият размер на подадените поръчки

достигна 203,85 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,02.

Постигнатият лихвен спред спрямо аналогичните германски федерални облигации беше в размер на 223 базисни точки (лихвите по българските книжа надвишават тези по немските с 2,23%).

На вчерашния аукцион най-голямо количество

ниво 5,5-годишни ДЦК бяха придобити от банките – 81,3%, следвани от пенсионни фондове – 9,3%, застрахователни дружества – 6,7%, гаранционните фондове – 2,0% и инвестиционни посредници – 0,7%.

Още по темата:

- реклама -
error: Съдържанието е защитено